Veel

Siimoni ja Schusteri juhend kivimite ja mineraalide kohta


Toimetanud Martin Prinz, George Harlow ja Joseph Peters, Ameerika loodusloomuuseum

"Lihtsalt kasutatav välijuhend rohkem kui 1000 suurejoonelise illustratsiooniga - 600 täisvärvilist." Sisaldab 377 mineraali ja kivimi põhjalikke kirjeldusi. See raamat on 4 1/2 "x 7 1/2" paberkandjal paber, milles on 608 lehekülge.

Siimoni ja Schusteri juhend kivimite ja mineraalide kohtaSisukord

Esimene osa - mineraalid
Sissejuhatus mineraalidesselk.7
Looduslikud elemendid1
Sulfiidid13
Haliidid47
Oksiidid ja hüdroksiidid55
Nitraadid89
Sulfaadid, kromaadid, molübdaadid ja volfraadid112
Fosfaadid, arsenaadid ja vanadaadid129
Silikaadid157
Orgaanilised ained275
TEINE OSA - ROKKUD
Sissejuhatus kaljudesselk.413
Igneous Rocks277
Settekivimid323
Metamorfsed kivimid352
Sõnastiklk 594
Kannete registerlk 605
Illustratsioonikrediididlk 608